انجمن صنفی تولیدکنندگان بذر اصلاح شده: غلات Live Support
با ســـلام به وب سایت انجـــمن تولیــد کننـدگان بــذر اصـلاح شــده خوش آمدید برای آگاهی از اخبار روز کشاورزی کلیه بخش های خبری  و جهت رویت جدیدترین نامه های وزرات جهاد کشاورزی و یا سایر موسسات  قسمت مکاتبات سایت انجمن را ملاحظه فرمائید.